Vaikų dienos centrai

 

Dėl vaikų dienos centro lankymo tėvai, globėjai, rūpintojai kreipiasi į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą, Vaikų dienos centrus ar seniūniją ir pateikia:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Prašymą-paraišką paslaugoms gauti. SP1 forma, SP2 forma, SP8 forma.

 

2018 m. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva įsteigti 2 vaikų dienos centrai. Jie veikia Kupiškio r. Šimonių ir Alizavos pagrindinėse mokyklose. 2020 akredituoti dar du Vaikų dienos centrai veiksiantys Kupiškio Povilo Matulionio progimanzijos Šepetos ir Skapiškio skyriuose. Nuo 2021 metų pradėtos teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos.

Vaikų dienos centruose teikiamos paslaugos:

  1. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas).
  1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo.

  2. Nemokamo vaikų dienos centrus lankančių vaikų maitinimo organizavimo.

  3. Vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimą.