Apie mus

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo įkurta ir 2004 m. rugsėjo 21 d. valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga –Kupiškio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Įstaigai suteiktos patalpos Vilniaus g. 8, Kupiškyje, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendrabučio III aukšte. Čia įstaiga veikia ir dabar.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-230 pakeistas įstaigos pavadinimas ir nuostatai. Nuo 2008 m. sausio 1 d. Kupiškio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pradėta vadinti Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, nuostatuose įtvirtinta nauja veiklos rūšis – kvalifikacijos tobulinimas.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-310 pakeisti Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatai, juose įvardintos naujos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, bendrasis vidurinis ugdymas. 2008 m. gruodžio 1 d. pradėjo veikti Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Suaugusiųjų mokymo skyrius.

Vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-236 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaiga pavadinta Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba. Ugdymas pagal Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (suaugusiųjų klasės) perkeltos į Kupiškio Povilo Matulionio progimnaziją, ugdymas pagal Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą deleguotas Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijai.

Įstaigos patalpose įsikūrusi Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto būstinė.