Komisijos ir darbo grupės

Darbuotojų atrankai į mobilumo projekto ERASMUS+ 2024-1-LT01-KA122-ADU-000222985 vizitus darbo grupė:

Valda Tilien, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros,

švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė – darbo grupės vadovė;

 

Darbo grupės nariai:

Laima Kilkuvienė, direktorė;

Aušra Vapšienė, metodininkė;

Ligita Stapulionienė, metodininkė

Laura Velutienė, logopedė;

Regina Bartienė, Trečiojo amžiaus universiteto anglų kalbos fakulteto dekanė