Registracija į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos
olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Norint registruoti mokinius į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos organizuojamus konkursus bei olimpiadas, reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.

Užregistruoti mokinius į konkursus bei olimpiadas gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite
kupiskio.pmmmc@gmail.com