Vasario 17 – kovo 4 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai‘‘ (pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą). Kursai privalomi pirmą kartą besiatestuojantiems mokytojams bei pagal 2014-08-29 ŠMM ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų poreikių mokinius, formuoti tinkamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus ir poreikius.

Kursus numatoma pravesti dar trims mokytojų grupėms.