Birželio 9 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko mokymai Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos nariams „Kupiškio rajono NVO koalicijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas. Bendradarbiavimo su rajono savivaldybės institucijomis principai ir jų įgyvendinimo praktika“. Mokymų lektorius – Rytis Jokubauskas, NVO teisės instituto valdybos pirmininkas, advokatas.

 

 

                                                            

          Birželio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras-pasitarimas „Mokyklos bendrojo ugdymo plano rengimas“.  Jame dalyvavao rajono mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminaro-pasitarimo metu aptarti Bendrojo ugdymo plano sudarymo principai, pristatytos naujovės. Seminarą-pasitarimą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, Jurgita Treifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Laima Kilkuvienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė.

                                                              

     Gegužės 12 ir 25 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko dviejų dienų seminaras tema „Svarbiausi atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo aspektai ugdytojams“. Seminarą vedė Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio pedagogų švietimo centro metodininkė-konsultantė. Seminaras skirtas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.

       Birželio 4 dieną  Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko Kupiškio rajono Nevyriausybinių Organizacijų Koalicijos projekto „Kupiškio rajono NVO koalicijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“ mokymai „Projektų ruošimo praktika ir finansavimo šaltinių paieška“. Mokymus vedė ir savo žiniomis dalinosi Aurelija Olendraitė, NVO teisės instituto direktorė. 

2014-2015 mokslo metų olimpiadų derlius

Baigiasi dar vieneri mokslo metai. Vieniems jie pažėrė daug naujų potyrių, ieškojimų ir atradimų, kitiems mestelėjo po kietą riešutėlį  -  sunkias užduotis olimpiadų ir konkursų maratone. Svarbu mokinius skatinti dalyvauti olimpiadose – juk tai būdas pasitikrinti, kurioje srityje vaikas stiprus, o kur žinių dar trūksta.

Šiais mokslo metais Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo 23 dalykines olimpiadas ir konkursus. Renginiuose dalyvavo 659 savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniai. Olimpiadų rajono etape 148 mokiniai pelnė prizines (I–III) vietas. Net 32 mokiniai pelnė ne vienos olimpiados ar konkurso prizininko vardą. Dalis gabiausiųjų savo jėgas bandė regioniniuose ir respublikiniuose olimpiadų etapuose.

Didžiausią apdovanojimų „kraitį“ susikrovė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II b klasės mokinė Nida Jugulytė. Ji apdovanojimus susižėrė net 8 olimpiadose. 5 olimpiadų nugalėtojas Emilijus Žilinskas taip pat yra Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II b klasės mokinys. Keturių olimpiadų nugalėtojais tapo Justas Tvarijonas, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos mokinys, ir Jogilė Einorytė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinė.

Abiturientai gimnazistai Šarūnas Kairaitis, Martynas Survila ir Dominykas Tunaitis laimėjo trijose olimpiadose. Jų būrį, taip pat nugalėję trijose olimpiadose, papildo Augustė Skačelytė ir Raminta Urbonavičiūtė iš Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Paulina Družaitė iš Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos bei Kasparas Valauskas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinys. Net 21 mokinys laimėjo po 2 apdovanojimus. Visiems olimpiadų ir konkursų prizininkams bus įteiktos padėkos ir simbolinės dovanėlės.

Gražios ir prasmingos artėjančios vasaros!