Nuo rugsėjo mėnesio Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje įgyvendinama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“kurios tikslas – plėtoti suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas tenkinant jų mokymosi poreikius bei ugdant jų bendrakultūrines, menines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Mokymų metu programos dalyviai praktiškai išbando įvairias dailės technikas, diskutuoja apie savo krašto istoriją, gamtą, buitį. Organizuojamos išvykos.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                    

               Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programų, finasuojamų mokinio krepšelio lėšomis, konkurse. Gauta lėšų programai vykdyti.

           Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje dirbančių specialistų parengta vaikų neformaliojo švietimo programa „Pažindamas save padėk sau“ skirta 10–16 metų vaikams, jų socialinių įgūdžių ugdymui. Programos metu taikomi tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai, teorija siejama su praktika, fizinio aktyvumo reikalaujančios užduotys keičiamos intelektinės veiklos pratimais. Programa orientuota į paauglių pažintinių, socialinių, asmeninių ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.

      Nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Ugdymo plėtotės centru ir UAB „AYUS“ įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (II etapas).

        Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams pasiūlytos trys mokymo programos: „Dainavimo/muzikavimo“ (lektorė L. Vaidilienė), „Vaizduojamojo meno“ (lektorė L. Zinienė) ir „Kūno sveikatinimo“ (lektorius M. Puišė). 

           Projektas remiamas Europos socialinio fondo lėšomis.          

                                 

                           

         Šių metų spalio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje vyks bendrakultūrinė konferencija.

        Registruotis el.p. www.kupiskiopmmmc.lt arba tel. (8 459) 35 144 iki spalio 16 d.

             Konferencijos programa 

     2015 m. balandžio–birželio mėn. Tarnyboje buvo vykdoma terapinių užsiėmimų programa „Saugus kelias namo“. Programoje dalyvavo 7 Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai.

        Gyvenimiška patirtis rodo, kad vaikai augantys globos namuose – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, o sėkmingai visuomenėje gali veikti tik tie, kurie turi tinkamus socialinius įgūdžius. Šia programa buvo siekiama, jog vaikai geriau pažintų save, gebėtų valdyti savo jausmus, sustiprintų pasitikėjimą savimi ir išmoktų tinkamai elgtis konfliktinėse situacijose.

         Užsiėmimus vedė Violeta Sabanskienė, psichologė, ir Agnė Gadeckienė, socialinė pedagogė.