2016 m. sausio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko konsultacija-diskusija savivaldybės ugdymo įstaigų direktoriams ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘. Renginyje darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė vieną iš ugdymo kokybės savivaldybėje apžvalgų – 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę. Darbo grupės nariai su ugdymo įstaigų vadovais diskutavo dėl 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų sudėtinių dalių, susitarė dėl ataskaitose fiksuotinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. 

2016 m. sausio 18 d. šia tema bus diskutuojama su ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjais.                                                                                                                                                              

                      

      Baigėsi tris mėnesius trukęs neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“projektas. Baigiamasis projekto dalyvių  susitikimas vyko Pakruojo dvare, kuriame klausytojai dalyvavo edukacinėse programose: „Pasisėdėjimas pas Gaspadinę gryčioje“ ir „Bravoro gaspadorius Žaldokas“. Šių programos metu sužinojo visas tradicinės duonos kepimo paslaptis, taip pat pasidalino ir savo receptais, gamino ir ragavo „lepioškų“, kurios kepamos ant pečiaus rinkių. Klausytojai dalyvavo ne tik edukacinėse veiklose, bet ir susipažino su Pakruojo krašto tradicijomis, dvaro kultūra. Programos uždarymui dalyviai paruošė meninių darbų parodą bei darbų albumą.  

                                                                                                                                                                                    

          2015 m. spalio 27 d. Kupos pradinėje mokykloje vyko Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotas seminaras „Skaitymo strategijų taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus“. Lektorė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, standartizuotų lietuvių kalbos testų rengėja.

          Seminaro metu klausytojai analizavo Lietuvos pradinio ugdymo mokinių skaitymo ir rašymo rezultatus atsižvelgiant į nacionalinius 2012 m. (skaitymo, rašymo) ir tarptautinius PIRLS (skaitymo) tyrimų duomenis ir išvadas; mokėsi nagrinėti tekstą atsižvelgiant į kognityvinius skaitytojo veiksnius: informacijos radimą, tiesioginių išvadų darymą, interpretavimą, vertinimą; aiškinosi, kokiais būdais ir metodais ugdyti aukštesnius mokinių skaitymo gebėjimus, savarankišką, kritinį ir kūrybinį mąstymą.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ADV-703 sudaryta darbo grupė švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose diegiant Geros mokyklos požymius. Grupę sudaro Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei ugdymo įstaigų atstovai. Komisijos pirmininkė – Rimutė Balzarevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduotoja – Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

Lapkričio 10 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo gilinamasi į Geros mokyklos koncepciją, susitarta dėl pagrindinių veiklos krypčių bei informacijos apie grupės veiklą viešinimo. Išsamiau darbo grupės veiklos kryptys bus aptartos švietimo įstaigų vadovų pasitarime.

Kitas grupės narių susitikimas vyks lapkričio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje.

             2015 m. spalio 27 d. Kupiškyje vyko bendrakultūrinė konferencija „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“.

             Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, dekanas kun. Mindaugas Kučinskas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS, jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, kiti kunigai.

             Konferencijoje įžanginį žodį tarė Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, renginio dalyvius sveikino Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės meras. Konferencijos metu pranešimus skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvių, ukrainiečių asociacijos prezidentė, pranešimo tema „Vienuolijos Lietuvoje: istorinė apžvalga“, s. Agnietė Širkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Dievo apvaizdos seserys: Nuo draugijos iki kongregacijos“, s. Elija-Raminta Rudinskaitė, Šv. Kotrynos Aleksandrietės seserų kongregacijos vienuolė – tema „Iš kartos – į kartą“, s. Jolita Šarkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos charizmos ir misijos aktualumas šiandieniniame pasaulyje“, t. Pavlo (Petro Jachimecas), Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas – tema „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas 400 metų jubiliejaus išvakarėse“, t. kun. Gintaras Vitkus, Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas – tema „Jėzuitų veiklos Lietuvoje svarbiausi akcentai“, Br. Kun. Severinas (Arminas Holocheris), Mažesniųjų brolių ordino Kryžių kalno vienuolyno vienuolis – tema „Šv. Pranciškaus laikmetis ir šiandiena“, Dr. kun. Gediminas Jankūnas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas – tema „Pranciškonų pasauliečių ordinas šiandieninėje Bažnyčios evangelizacijos misijoje“.

              Baigiamąjį žodį tarė Prof.  Donatas Jurgaitis – Šiaulių universiteto rektorius. Rezoliuciją paskelbė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.

              Konferencijos organizacinis komitetas: Dainius Bardauskas – Kupiškio rajono savivaldybės meras, Rimantas Jocius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Vytautas Knizikevičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jurgita Trifeldienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Ligita Stapulionienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Dr. Aldona Vasiliauskienė – Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė.