Rugsėjo 8 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko bandomojo projekto  mokinių pasiekimų gerinimui „Iniciatyva savivaldybėms“ narių susitikimas. Susitikime dalyvavo Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro ir  Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos komandos bei švietimo ekspertas Vaidas Bacys.                                                                                                    

                                  

  Rugsėjo 6 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai. Pasitarimo metu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė ir pavaduotojas Vytautas Knizikevičius pristatė Neformaliojo vaikų švietimo programų situaciją, supažindino su aktualijomis ir parengtomis sutartimis.

    Šiais mokslo metais pateiktos 25 programos. Programas realizuoja 4 juridiniai asmenys ir 15 laisvųjų mokytojų. Rugsėjo mėn.

programas pradės lankyti 460 mokinių.                                                                                                                                                                                                            

     Balandžio 25 d. Kupiškio r. švietimo  pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“, lektorius Olegas Batutis, socialinių mokslų daktaras, kūno kultūros mokytojas ekspertas. Seminare dalyvavo kūno kultūros, pradinių klasių bei neformaliojo sportinio švietimo mokytojai. Seminaro metu dalyviai susipažino su „Change It“ metodikos principais, mokėsi taikyti šiuolaikinius mokymo(si) metodus savo darbe atsižvelgiant į mokinių interesus, poreikius ir galimybes.

                                      

     Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi švietimo ir mokslo viceministrė Genovaita Krasauskienė ir švietimo ir mokslo ministro patarėjas Ritas Vaiginas. Viceministrė bei ministro patarėjas susitiko su Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojais bei darbo grupe švietimo kokybės stiprinimui Savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius. Susitikime dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

                                       

       Balandžio 5 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas“, seminarą vedė Loreta Pabrinkienė, VDU  švietimo vadybos magistrė, socialinė pedagogė metodininkė, UAB „Jurasta“ vadybininkė. Seminare dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokytojai, socialiniai pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, auklėtojai. Seminaro metu lektorė suteikė klausytojams žinių apie socialinio emocinio ugdymo programų naudą, privalumus. Klausytojai išbandė terapijos, žaidimo, kūrybos metodus, naudojant kinetinį, spalvotą smėlį, jų pritaikymą praktinėje veikloje.