Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi švietimo ir mokslo viceministrė Genovaita Krasauskienė ir švietimo ir mokslo ministro patarėjas Ritas Vaiginas. Viceministrė bei ministro patarėjas susitiko su Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojais bei darbo grupe švietimo kokybės stiprinimui Savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius. Susitikime dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

                                       

     Balandžio 25 d. Kupiškio r. švietimo  pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“, lektorius Olegas Batutis, socialinių mokslų daktaras, kūno kultūros mokytojas ekspertas. Seminare dalyvavo kūno kultūros, pradinių klasių bei neformaliojo sportinio švietimo mokytojai. Seminaro metu dalyviai susipažino su „Change It“ metodikos principais, mokėsi taikyti šiuolaikinius mokymo(si) metodus savo darbe atsižvelgiant į mokinių interesus, poreikius ir galimybes.

                                      

     2016 m. kovo 29 d. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras „Kaip suderinti išmokymo metodus su aktyviais mokymo metodais“, lektorius Tomas Lagūnavičius, psichologas, Kauno jaunimo mokyklos direktorius. Seminare dalyvavo 5 rajono mokyklų komandos.                                                                                                                                                       

                                   

       Balandžio 5 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas“, seminarą vedė Loreta Pabrinkienė, VDU  švietimo vadybos magistrė, socialinė pedagogė metodininkė, UAB „Jurasta“ vadybininkė. Seminare dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokytojai, socialiniai pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, auklėtojai. Seminaro metu lektorė suteikė klausytojams žinių apie socialinio emocinio ugdymo programų naudą, privalumus. Klausytojai išbandė terapijos, žaidimo, kūrybos metodus, naudojant kinetinį, spalvotą smėlį, jų pritaikymą praktinėje veikloje.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      2016 m. kovo 23 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita-diskusija „Konsultavimo priemonės Y ir Z kartoms“. Paskaitą skaitė Aušra Vapšienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Paskaitoje-diskusijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, patariantys mokiniams karjeros klausimais. Joje pristatyti AIKOS vartotojų lūkesčių tyrimo rezultatai dėl informacijos apie mokymosi galimybes, taip pat, praktiniai patarimai kaip karjeros klausimais konsultuoti Y ir Z kartas, jų tėvus bei naujausios metodinės priemonės.