Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos parengė „Tėvystės įgūdžių stiprinimo programą“. Ją įgyvendino 2017 m. kovo 13–16 d. Programa skirta socialiai jautrioms šeimoms,  trukmė 16 val. Visą programą išklausė 11 asmenų. Kita tėvų grupė bus renkama 2017 m. rugsėjo mėn. 

     Kovo 8 d. švietimo pagalbos tarnyboje vyko praktinis seminaras pradinių klasių mokytojams ir mokytojo padėjėjams „Skaitymo sunkumai ir jų įveikimo galimybės“. Seminarą organizavo švietimo pagalbos tarnyba bei Kupiškio rajono ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų, mokytojų padėjėjų metodinis būrelis. Seminarą vedė logopedė Eglė Čibiraitė-Mištolienė, vyresnioji specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Solveiga Puišienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė Ingrida Kriaučiukienė.

               

     Nuo 2017 m. vasario mėn. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Veikloje atrandu pasaulį“. Veikloje dalyvauja 12 mokinių. Pirmajame užsiėmime vaikai gamino Užgavėnių kaukes bei kepė blynus.                                               

     2017 m. kovo 2 d. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės. Susitikime dalyvavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Susitikimo metu aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (aklųjų ir silpnaregių) ankstyvas atpažinimas, jų ugdymo galimybės.                                                                                                                                                                                

     2017 m. sausio 24 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo 18 ak. val. seminaras „Pamokos stebėjimas ir vertinimas“. Seminarą vedė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas. Seminare dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Kitas susitikimas kovo mėn.