2017 m. kovo 2 d. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės. Susitikime dalyvavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Susitikimo metu aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (aklųjų ir silpnaregių) ankstyvas atpažinimas, jų ugdymo galimybės.                                                                                                                                                                                

     Nuo 2017 m. vasario mėn. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Veikloje atrandu pasaulį“. Veikloje dalyvauja 12 mokinių. Pirmajame užsiėmime vaikai gamino Užgavėnių kaukes bei kepė blynus.                                               

      2016 m gruodžio 1 d. Kupiškyje organizuojama konferencija „Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“. Pradžia 9 val. Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. 11 val. konferencijos atidarymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje. Dalyvių registracija nuo 10.30 val.

     2017 m. sausio 24 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo 18 ak. val. seminaras „Pamokos stebėjimas ir vertinimas“. Seminarą vedė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas. Seminare dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Kitas susitikimas kovo mėn.                                                                                                                  

       Lapkričio 3–4 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ugdymo plėtotės centro organizuotas seminaras pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse: galimybės, būdai, priemonės“, kurio tikslas padėti mokytojui prasmingai kurti ir sėkmingai įgyvendinti lietuvių kalbos ugdomąsias veiklas.