Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. sausio 2 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Jauni asmenys lanko šios programos užsiėmimus teismo  ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančioms institucijoms paskyrus administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

           Ankstyvosios intervencijos programa skirta jauniems 14–21 metų amžiaus asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus. Sudaromos paauglių ir jaunuolių grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

                      Registracija vykdoma telefonu  (8 459) 35144.   

      2017 m. gruodžio 1 d. Kupiškyje vyko konferencija  „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“. Konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio kultūros centro kamerinis choras „Cantus vita“ (vadovas –  Marijanas Remeikis), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas  dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

       Konferencijos metu pranešimus skaitė: Dr. Aldona Vasiliauskienė („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“), S. Viktorija Plečkaitytė MVC (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (popiežiaus teisių) vienuolijos vyriausioji vadovė)), Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, dr. mons. Algirdas Jurevičius;  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS; Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos  klebonas, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Panemunio Švč. Trejybės parapijų administratorius lic. kun. Albertas Kasperavičius;  Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras lic. kun. Nerijus Pipiras; Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos  vikaras mgr. kun. Renatas Švenčionis, Vyr. mokytoja Vaida Sarapienė (Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla - daugiafunkcinis centras), Vilma Petrulevičienė (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė).

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai reikalingas psichologas dirbti 1 etatu. Darbas neterminuotam laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai:

1.      Aukštasis išsilavinimas ir turimas psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis.

2.      Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turintiems asmenims (nuo gimimo iki 18 metų).

3.      Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

4.     Gebėjimas vesti seminarus (kitus švietimo renginius) psichologine tematika.

Privalumai:

1.       Gebėjimas atlikti psichologinį asmens (nuo gimimo iki 18 metų) įvertinimą.

2.       Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC-IIILT.

3.       Užsienio kalbos mokėjimas.

4.       Informacinių komunikacinių technologinių valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);
  • Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentai pristatomi asmeniškai į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą arba elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija teikiama telefonais: (8 459) 35144; 8 616 20088, el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. darbo dienomis nuo  8.00 iki 17.00 val.

 

 

 

 

2017 m. gruodžio 1 d. kviečiame į konferenciją „Pašaukimo šventumui išsipildymas Lietuvių tautoje“. Konferencijos vieta: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis). Konferencijos programa:

9.00 - 10.00 val. Šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.

10.00  10.30 val.  Dalyvių registracija.

11.00 - 13.00 val. Pranešimai.

13.00 - 13.30 val. Kavos pertrauka.

13.30 - 15.00 val. Pranešimai.

Konferencijos apibendrinimas.

Mokytojai registruojasi SEMI+ sistemoje. 

Kviečiame dalyvauti.

 „eTwinning“ seminaras Kupiškyje

Gegužės 15 dieną Kupiškio švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras mokytojams, kurie domisi ,,eTwinning“ programa. ,,eTwinning“ – tai  Europos mokyklų bendradarbiavimo programa, kuri suteikia platformą  bendradarbiauti, dalintis idėjomis, kurti projektus.

Besibaigiant mokslo metams aktyvūs Panevėžio apskrities mokytojai  susipažino su ,,eTwinning“ programos galimybėmis. Seminare „Žingsnis po žingsnio tarptautinio bendradarbiavimo projekto „eTwinning“  link“ mokytojai mokėsi, kaip ir kur  rasti projekto  partnerį,  pildė projekto paraišką, aptarė projekto įgyvendinimo žingsnius bei rezultatus. Praktinio užsiėmimo metu buvo sukurti trys projektai. Visų projektų tema susieta su pavasariu, tai: „Pavasario spalvos“, ,,Pavasarinė gamtos kaita“ ir ,,Mokslo metų užbaigimo šventė ,,Aitvarai 2017“.

Šiame seminare  dalyvavo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos, Kupiškio mokyklos „Varpelis“, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos,  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Panevėžio rajono Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos, Panevėžio "Žemynos" progimnazijos mokytojai. ,,eTwinning“ konsultantė Larisa Tichonova mokė kurti, planuoti, apipavidalinti projektus taikant įvairius IKT įrankius. Ji taip pat demonstravo projektų pavyzdžius. Jai talkino dvi žavios ir aktyvios eTwinning mentorės  Sigita Keršulienė iš Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos ir Renata Kiburienė iš Pandėlio pradinės mokyklos. Taip pat dalyvavo Utenos ir Vilniaus regiono konsultantė Loreta Tarvydienė.

Mentorės mokė dirbti tam tikroje, projektams skirtoje, erdvėje,  dalinosi savo patirtimi.

Seminaro dalyviai kavos pertraukos metu dalijosi savo įspūdžiais apie gautas žinias, apie programos aktualumą, jos pritaikymą savo darbe. Visi dalyviai  pasidžiaugė naujais kontaktais, maloniu bendravimu, aktualia seminaro programa.

Prieš išsiskirdami, seminaro dalyviai palinkėjo vieni kitiems gražių idėjų bei sėkmingų  partnerysčių. Bet tuo seminaras nesibaigė. Buvo susitarta birželio 12 dieną organizuoti virtualų susitikimą konferencinėje ,,eTwinning Live“ aplinkoje, išbandyti naują įrankį bei pasidalinti įspūdžiais, kaip sekėsi pritaikyti gautas seminare žinias.  Juk ,,eTwinning“ – ne tik Europos mokyklų bendradarbiavimo programa, bet ir puikus būdas bendrauti, bendradarbiauti ir susirasti įdomių projektų partnerių.

 

Parengė

Larisa Tichonova,

 eTwinning konsultantė Panevėžio regione