Vasario 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų Vaiko gerovės komisijų  nariams ,,Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“. Seminare pristatytas modelis, kuris parengtas naudojantis gerąja Norvegijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos patirtimi, taip pat vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei Lietuvos savivaldybėse veikiančia gerąja vaiko gerovės bei šeimų pagalbos praktika.

    Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Ankstyvosios intervencijos modeliu, naudojant praktinį įrankį – Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimo metodiką (S.M.A.R.T. tėvystė).  Seminaro dalyviams Kompiuterių salėje buvo sudaryta galimybė praktiškai įvertinti pasirinktą konkretaus vaiko atvejį -  dalyviai identifikavo ankstyvąsias rizikas vaiko gerovei, vertino vaiko bei šeimos apsaugos faktorius, susipažino su pagalbos plano vaikui ir šeimai rengimu.

    Seminaro lektorės – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė, socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė. Seminare dalyvavo ir apie savo  darbo  specifiką kalbėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas Julius Panka.

      Lapkričio 11 d. ir gruodžio 18 d. Alizavos ir Šimonių vaikų dienos centruose vyko edukacinės pamokos "Kalėdinis atvirukas" ir "Kalėdinis žaisliukas". Pamokas vedė Kupiškio etnografinio muziejaus specialistė Kristina Jokimienė. Pamokos metu vaikai modeliavo,  klijavo ir nuoširdžiai džiaugėsi savo darbų rezultatais - nuostabiais atvirukais ir kalėdiniais žaisliukais.

     2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje vyks dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė konferencija "Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje". Konferencija prasidės 9.00 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis.

 

     Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kupiškio rajono savivaldybe teikė paraišką projektui "Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimas 2018 metais", kurį organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Laimėjus projektą įsteigti du Vaikų dienos centrai (VDC). Gruodžio 3 d. VDC veiklą pradėjo Kupiškio rajono Alizavos ir Šimonių seniūnijose. Centrus lanko 24 Šimonių pagrindinės ir Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Vaikų dienos centrai įsikūrė šių mokyklų patalpose. Centruose vaikai turės galimybė paruošti pamokas, užsiimti įvairia naudinga veikla, bus teikiamos psichologo, socialinio pedagogo paslaugos, užtikrintas vaikų maitinimas. Iš projekto lėšų Centrai aprūpinta būtiniausiais baldais, buitine technika, kompiuteriais, žaidimais, knygomis.

 

           Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. vasario 1 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo programoje. Asmenį dalyvauti programoje gali įpareigoti:

          1. Teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus.

            2. Savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

       Ankstyvosios intervencijos programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. Sudaromos 6–12 asmenų grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

            Asmuo, ketinantis dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą Visuomenės sveikatos biure, tel. 8 628 99393, 8 643 02378, ( Šimtmečio g. 2, Kupiškis).