Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kupiškio rajono savivaldybe teikė paraišką projektui "Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimas 2018 metais", kurį organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Laimėjus projektą įsteigti du Vaikų dienos centrai (VDC). Gruodžio 3 d. VDC veiklą pradėjo Kupiškio rajono Alizavos ir Šimonių seniūnijose. Centrus lanko 24 Šimonių pagrindinės ir Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Vaikų dienos centrai įsikūrė šių mokyklų patalpose. Centruose vaikai turės galimybė paruošti pamokas, užsiimti įvairia naudinga veikla, bus teikiamos psichologo, socialinio pedagogo paslaugos, užtikrintas vaikų maitinimas. Iš projekto lėšų Centrai aprūpinta būtiniausiais baldais, buitine technika, kompiuteriais, žaidimais, knygomis.

     2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje vyks dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė konferencija "Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje". Konferencija prasidės 9.00 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis.

          Sausio 30 d. Kupiškio meno mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. Dviejose amžiaus grupėse  pasirodė 26 skaitovai iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Šimonių, Skapiškio, Salamiesčio, Norūnų Jono Černiaus pagrindinių mokyklų bei Subačiaus gimnazijos.

              5–8 klasių grupės nugalėtoja tapo ir į regioninį meninio skaitymo konkursą Biržuose vyks Gabija Jankauskaitė, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinė, mokytoja Vida Trečiokienė; II vietą užėmė Eligijus Dzikavičius, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 5 klasės mokinys, mokytoja Jolanta Balabonienė ir Agnė Matusevičiūtė, Skapiškio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinė, mokytoja Auksė Jankevičienė; III vietą užėmė Vestina Sliekaitė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6 klasės mokinė, mokytoja Lolita Kudijanovienė ir Orinta Aleknaitė, Skapiškio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė, mokytoja Auksė Jankevičienė.

          9–12 klasių grupėje nugalėjo ir regioninį meninio skaitymo konkursą vyks Šarūnė Pečiukėnaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IVG klasės mokinė, mokytoja Jolanta Kireilytė; II vietą užėmė Gintarė Marmokaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIG klasės mokinė, mokytoja Jolanta Kireilytė, Gabija Dolgovaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIG klasės mokinė, mokytoja Jolanta Kireilytė ir Titas Masys, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIG klasės mokinys, mokytoja Zita Navarskaitė; III vietą užėmė Danielė Einorytė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIG klasės mokinė, mokytoja Danutė Zulonaitė, Viktoras Bražas, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIG klasės mokinys, mokytoja Aldona Bočiulytė ir Aistė Liaudanskaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IIIG klasės mokinė, mokytoja Jolanta Kireilytė.

              Sveikiname nugalėtojus. 

 

           Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. vasario 1 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo programoje. Asmenį dalyvauti programoje gali įpareigoti:

          1. Teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus.

            2. Savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

       Ankstyvosios intervencijos programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi. Sudaromos 6–12 asmenų grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

            Asmuo, ketinantis dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą Visuomenės sveikatos biure, tel. 8 628 99393, 8 643 02378, ( Šimtmečio g. 2, Kupiškis).

        Sausio 23 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, mokytojų padėjėjų metodinio būrelio pasitarimas. Jame dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr, specialistė Irena Mockuvienė. Pasitarimo metu buvo aptartos  2017 metų veiklos, gerąja patirtimi dalinosi logopedės Eglė Čibiraitė-Mištolienė, Laura Vaičekonytė ir Solveiga Puišienė, specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė.