PATVIRTINTA

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos

l. e. direktoriaus pareigas

2020 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. V-15

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PATALPOSE KARANTINO LAIKOTARIU TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimų Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos patalpose karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus karantino laikotarpiu Tarnybos patalpose.

2. Šis Aprašas taikomas karantino laikotarpiu Tarnybos darbuotojams, dirbantiems Tarnybos patalpose ir lankytojams.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI DARBO VIETOJE

 

3. Darbuotojai, priskirti rizikos grupėms, dirba nuotoliniu būdu arba į darbo vietą atvyksta, kai nėra kitų darbuotojų.

4. Darbuotojai dirba savo darbo vietose (kabinetuose).

5. Kontakto laikas tarp darbuotojų ne ilgesnis kaip 15 min.

6. Kavos pertraukų ir pietų pertraukos metu pagalbinėje patalpoje negali būti daugiau, kaip 1 asmuo.

7. Susirinkimų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.

8. Tarnyboje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. Šie darbuotojai gali dirbti nuotoliniu būdu.

9. Tarnyboje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.).

10.Tik atvykus į Tarnybą matuojama darbuotojų kūno temperatūra. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo darbo. Kūno temperatūrą matuoja Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.

11. Darbuotojai nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą.

12. Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,

karščiavimas 37,3° C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) į darbą vykti draudžiama.

13. Darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų

požymiams (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant nusišalina nuo darbo, konsultuojasi Karštąja korona viruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

14. Darbuotojas, sužinojęs apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), praneša Tarnybos direktoriui apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

15. Darbuotojai laikosi griežtos rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

16. Darbuotojai darbo patalpas vėdina ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarant langus.

17. Dažnai liečiamus savo darbo patalpų paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius ir kt.) darbuotojai valo ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ SAUGOS REIKALAVAIMAI TARNYBOJE

 

18. Psichologas, logopedas, metodininkas, atsakingas už profesinių kompetencijų tobulinimą, lankytojus aptarnauja savo kabinetuose laikydamiesi saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

19. Specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, metodininkas, atsakingas už dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius mokiniams, lankytojus priima mokymų salėje laikydamiesi saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

20. Vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas.

21. Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo reguliuoja lankytojų srautus. Lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

22. Lankytojai ir darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

23. Po kiekvieno lankytojo apsilankymo patalpa vėdinama, plačiai atveriant langus.

24. Lankytojo liesti paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose.

 

 

PDF versija