Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ADV-703 sudaryta darbo grupė švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose diegiant Geros mokyklos požymius. Grupę sudaro Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei ugdymo įstaigų atstovai. Komisijos pirmininkė – Rimutė Balzarevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduotoja – Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

Lapkričio 10 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo gilinamasi į Geros mokyklos koncepciją, susitarta dėl pagrindinių veiklos krypčių bei informacijos apie grupės veiklą viešinimo. Išsamiau darbo grupės veiklos kryptys bus aptartos švietimo įstaigų vadovų pasitarime.

Kitas grupės narių susitikimas vyks lapkričio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje.