2015 m. spalio 27 d. Kupos pradinėje mokykloje vyko Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos organizuotas seminaras „Skaitymo strategijų taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus“. Lektorė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, standartizuotų lietuvių kalbos testų rengėja.

          Seminaro metu klausytojai analizavo Lietuvos pradinio ugdymo mokinių skaitymo ir rašymo rezultatus atsižvelgiant į nacionalinius 2012 m. (skaitymo, rašymo) ir tarptautinius PIRLS (skaitymo) tyrimų duomenis ir išvadas; mokėsi nagrinėti tekstą atsižvelgiant į kognityvinius skaitytojo veiksnius: informacijos radimą, tiesioginių išvadų darymą, interpretavimą, vertinimą; aiškinosi, kokiais būdais ir metodais ugdyti aukštesnius mokinių skaitymo gebėjimus, savarankišką, kritinį ir kūrybinį mąstymą.