Nuo rugsėjo mėnesio Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje įgyvendinama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“kurios tikslas – plėtoti suaugusiųjų neformalaus švietimo paslaugas tenkinant jų mokymosi poreikius bei ugdant jų bendrakultūrines, menines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Mokymų metu programos dalyviai praktiškai išbando įvairias dailės technikas, diskutuoja apie savo krašto istoriją, gamtą, buitį. Organizuojamos išvykos.