Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo programų, finasuojamų mokinio krepšelio lėšomis, konkurse. Gauta lėšų programai vykdyti.

           Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje dirbančių specialistų parengta vaikų neformaliojo švietimo programa „Pažindamas save padėk sau“ skirta 10–16 metų vaikams, jų socialinių įgūdžių ugdymui. Programos metu taikomi tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai, teorija siejama su praktika, fizinio aktyvumo reikalaujančios užduotys keičiamos intelektinės veiklos pratimais. Programa orientuota į paauglių pažintinių, socialinių, asmeninių ir komunikavimo kompetencijų ugdymą.