Gegužės 12 ir 25 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko dviejų dienų seminaras tema „Svarbiausi atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo aspektai ugdytojams“. Seminarą vedė Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio pedagogų švietimo centro metodininkė-konsultantė. Seminaras skirtas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.