2015 m. gegužės 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto klausytojų meninių darbų paroda ,,Čia ir dabar". Parodoje eksponuojami Aldonos Ramanauskienės, Zitos Jurgelionienės, Reginos Baltrūnienės, Zinaidos Tumėnienės, Gėnės Naujokienės darbai.

    Kviečiame aplankyti parodą.