2015 m. balandžio 16 d. rajono švietimo įstaigų vadovai ir už gaisrinę saugą atsakingi asmenys dalyvavo seminare „Gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas švietimo įstaigose“. Seminarą vedė Gintautas Žemaitis, UAB „SDG“ konsultantas. Seminaro metu dalyviai supažindinti su gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įstaigoje ypatumais, gaisrų gesinimo organizavimo ir gesinimo įrangos naudojimo tvarka, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus ir kt.