2015 m. balandžio 16 d. Tarnyboje vyko viešoji konsultacija, kurioje dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo cetro Specialiojo ugdymo skyriaus vedėja Dalia Taurienė ir Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus specialistė Jūratė Maskoliūnienė bei rajono ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. LASUC specialistės konsultavo mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, sutrikusios regos mokinių ugdymo klausimais, pristatė metodinę literatūrą, technines priemones. Atliko sutrikusios regos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.