2015 m. balandžio 14 d. Tarnyboje vyko seminaras „Vaikų turizmo renginių organizavimas“, kurį vedė Vida Daublienė, UAB „SDG“ Panevėžio skyriaus konsultantė, ir Laura Kaminskaitė, UAB SDG  Panevėžio skyriaus direktorė. Seminaro dalyviai išklausė mokymų programą švietimo įstaigose dirbantiems turizmo renginių vadovams (klasių/grupių auklėtojams, mokytojams, treneriams, organizuojantiems vaikų išvykas į renginius, varžybas; žygius, ekskursijas ir pan.): vaikų turizmo organizavimo bendrieji principai, turizmo renginių organizavimo tvarka, programų ruošimas ir metodika, saugaus eismo taisyklės ir kt.