2015 m. balandžio 9 d. vyko seminaras - pasitarimas standartizuotų testų vykdymo mokyklose organizatoriams "Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas taikant standartizuotus vertinimo įrankius". Seminarą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administacijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.