Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko 40 val. trukmės „Kompiuterinio raštingumo (technologinė dali) kursai“. Kursus baigė 21 klausytojas. Kursų dalyviai įgijo kompetencijas, numatytas „Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.