Kovo 16 dieną Tarnyboje vyko seminaras ugdymo įstaigų  direktorių pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams, įsivertinimo grupių pirmininkams „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. Seminarą vedė A. Martinkienė, Z. Griškevičiutė, švietimo konsultantės.

Bendrojo ugdymo mokyklose (apie 90 proc.) įdiegus tiesioginę internetinę mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo sistemą IQES, kurios teorinį pagrindą sudaro geros ir sveikos mokyklos apibrėžtys, bei sukūrus lietuviškąją „Geros mokyklos koncepciją“, iškilo būtinybė atnaujinti dar 2007 metais patvirtintus bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius.  Atnaujintieji veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai apima visas mokyklos veiklos sritis ir nusako jų kokybės lygį, todėl mokykloms yra svarbu susipažinti  su rodiklių sandara, išsiaiškinti kiekvieno rodiklio sampratą.

Seminaras apie atnaujintus mokyklos veiklos kokybės rodiklius atliepia antrąją Valstybinės švietimo strategijos prioritetinę kryptį -   švietimo kokybės kultūra -  ir šios krypties uždavinį: „sustiprinti esamos padėties vertinimo ir rengiamų sprendimų poveikio išankstinio vertinimo gebėjimus ir kokybę, organizuojant tyrimais ir naujausiomis žiniomis pagrįstus susitarimus dėl bendrųjų švietimo rezultatų kokybės turinio“. Seminaro metu buvo pagilinta kompetencija apie tai kaip vykdyti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir tobulinimą mokyklose.