Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

Nuoroda į pagrindinį skelbimą https://www.kupiskis.lt/lt/administracine-informacija/priemimas-i-darba/kupiskio-rajono-savivaldybe-ds1w.html

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba registruotu laišku iki 2020 m. lapkričio 26 d. įskaitytinai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistei Snieguolei Vairienei, Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 513, mob. tel. 8 613 30368. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų šiame skelbime nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 30 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. gruodžio 8 d.

 

Nacionalinė švietimo agentūra, skirdama vertinimo laiką, pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas. Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020-08-05).

 

kuriame_lietuvos_ateiti

 

 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

 

2019 m. liepos 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) pasirašė projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 228 763,44 euro. Projektas 100 proc. finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

                     

Projekto tikslas sąlygų, reikalingų veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Kupiškio rajone sukūrimas.

 

Projekto poreikis. Nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas, kurios tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose. Planuojama, kad iki 2020 metų pabaigos Lietuvoje turi nelikti institucinių vaikų globos namų, o juos pakeisti turėtų bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau BVGN) – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose bendruomenėje (iki 8 vaikų).

2018 m. Kupiškio r. sav. veikiančiuose vieninteliuose Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose globojamų vaikų skaičius siekė 40. Vykdant institucinės globos pertvarką akivaizdus alternatyvių socialinės globos paslaugų poreikis. Vienas iš galimų problemos sprendimo būdų – BVGN steigimas. Taigi šio projekto ribose planuojama įsteigti BVGN, įsigyjant gyvenamąjį namą vienoje iš vietovių Kupiškio m., Subačiaus m., Šepetos k. ir Noriūnų k.

Socialinės rizikos šeimų skaičius Kupiškio rajone 20152018 m. laikotarpiu svyravo nuo 138 – 2015 m., iki 153 – 2018 m. Pastebima, kad tokių vaikų skaičius šiuo periodu išaugo, kai socialinės rizikos šeimų skaičius išliko panašus. Atsižvelgiant į socialinės rizikos šeimų bei juose augančių vaikų skaičių, ne mažiau aktuali yra vaikų dienos centrų (toliau VDC) Kupiškio rajone problema. Plečiant bendruomenines socialines paslaugas, tikslinga plėtoti ir skatinti VDC veiklą. Dienos užimtumo socialines paslaugas gauna tik dalis socialinės rizikos šeimų vaikų, todėl šių paslaugų tinklo aprėptis turėtų būti didesnė. Kupiškio rajone veikiančiame VšĮ Kupiškio vaikų dienos centrui priklauso 4 vaikų dienos centrų padaliniai, kurie įkurti Kupiškio mieste, Adomynės k., Noriūnų k., Subačiaus m. Nors 2018 m. pabaigoje VDC veiklą pradėjo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos padaliniai Alizavos ir Šimonių seniūnijose, veikiantys VDC neužtikrino tikslinės grupės poreikio. Siekiant išvengti institucinės globos ir išlaikyti vaikus biologinėse šeimose, planuojama įsteigti 2 VDC.

 

Projekto veikla. Siekdama sklandžiai pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų socialinės rizikos grupei priklausantiems vaikams, Kupiškio r. savivaldybė inicijavo projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“, kurio įgyvendinimo metu Kupiškio rajone planuoja įgyvendinti dvi veiklas: 1) Įsteigti BVGD įsigyjant ir suremontuojant gyvenamosios paskirties namą, kuriame būtų sudarytos sąlygos gyventi 8 be tėvų globos likusiems vaikams, patalpas aprūpinti reikalingais baldais bei įranga; 2) įkurti du VDC Šepetos ir Skapiškio gyvenvietėse, suremontuojant VDC patalpas. BVGN ir VDC patapos būtų pritaikomos asmenims su judėjimo negalia. VDC paslaugos būtų teikiamos 24 vaikams.

 

Projekto nauda. Įgyvendinus suplanuotas projekto veiklas (įsteigus BVGD ir du VDC) bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą savivaldybėje.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija projekto veiklas įgyvendins kartu su Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba bei Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namais, kurie šiame projekte dalyvaus projekto partnerio teisėmis.

 

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

Parengė Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Daugytė-Graužlienė. 

 

PATVIRTINTA

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos

l. e. direktoriaus pareigas

2020 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. V-15

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PATALPOSE KARANTINO LAIKOTARIU TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimų Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos patalpose karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus karantino laikotarpiu Tarnybos patalpose.

2. Šis Aprašas taikomas karantino laikotarpiu Tarnybos darbuotojams, dirbantiems Tarnybos patalpose ir lankytojams.

 

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI DARBO VIETOJE

 

3. Darbuotojai, priskirti rizikos grupėms, dirba nuotoliniu būdu arba į darbo vietą atvyksta, kai nėra kitų darbuotojų.

4. Darbuotojai dirba savo darbo vietose (kabinetuose).

5. Kontakto laikas tarp darbuotojų ne ilgesnis kaip 15 min.

6. Kavos pertraukų ir pietų pertraukos metu pagalbinėje patalpoje negali būti daugiau, kaip 1 asmuo.

7. Susirinkimų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes.

8. Tarnyboje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. Šie darbuotojai gali dirbti nuotoliniu būdu.

9. Tarnyboje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių

žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.).

10.Tik atvykus į Tarnybą matuojama darbuotojų kūno temperatūra. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo darbo. Kūno temperatūrą matuoja Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo.

11. Darbuotojai nuolat stebi savo ir kitų darbuotojų sveikatą.

12. Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.,

karščiavimas 37,3° C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) į darbą vykti draudžiama.

13. Darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų

požymiams (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant nusišalina nuo darbo, konsultuojasi Karštąja korona viruso linija tel. 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

14. Darbuotojas, sužinojęs apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), praneša Tarnybos direktoriui apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

15. Darbuotojai laikosi griežtos rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

16. Darbuotojai darbo patalpas vėdina ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarant langus.

17. Dažnai liečiamus savo darbo patalpų paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius ir kt.) darbuotojai valo ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ SAUGOS REIKALAVAIMAI TARNYBOJE

 

18. Psichologas, logopedas, metodininkas, atsakingas už profesinių kompetencijų tobulinimą, lankytojus aptarnauja savo kabinetuose laikydamiesi saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

19. Specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, metodininkas, atsakingas už dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius mokiniams, lankytojus priima mokymų salėje laikydamiesi saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

20. Vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas.

21. Tarnybos direktoriaus paskirtas asmuo reguliuoja lankytojų srautus. Lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo vienas nuo kito.

22. Lankytojai ir darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

23. Po kiekvieno lankytojo apsilankymo patalpa vėdinama, plačiai atveriant langus.

24. Lankytojo liesti paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Aplinkos valymas ir dezinfekcija atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose.

 

 

PDF versija